KONTAKTY

TOVAR V AKCII

bežná cena 12,90 EUR
naša cena 10,00 EUR
skladom
bežná cena 15,00 EUR
naša cena 12,00 EUR
skladom
bežná cena 12,00 EUR
naša cena 10,00 EUR
skladom

GDPR Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany a spracovania osobných údajov spoločnosti 

Shopinn s.r.o.
Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.110298/B
Sídlo: Jókaiho 30, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice. IČO: 50238906 IČ DPH: SK2120248416 

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Shopinn s.r.o.
Zapísaná na Okr. súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č.110298/B
Jókaiho 30, 821 06 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice. IČO: 50238906 IČ DPH: SK2120248416, ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.
Spoločnosť Shopinn s.r.o. vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu Juraja Lištíka, e-mailová adresa shopinn.info@gmail.com,Telefón: +421 917 298 359

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

a.    Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí

Spoločnosť Shopinn s.r.o. spracúva (i) na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti Shopinn s.r.o.), (ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii, (iii) na účely riešenia poistných udalostí okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o poistenom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri oznámení poistnej udalosti.
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Shopinn s.r.o. je (i) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, resp. dohody o zabezpečení poistenia a (ii) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti Shopinn s.r.o.
 
Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • spoločnosť Bohemiasoft s.r.o., so sídlom Rudolfovská tr. 247/85, 37001 České Budějovice, Česká republika, identifikačné číslo: 28090403, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 16675 
 • spoločnosť The Rocket Science Group (pre účely zasielania newsletterov cez službu Mailchimp.com,
 • spoločnosť UNIHOST, s.r.o. pplk. Sochora 694/24 17000 Praha 7 Česká republika IČ 24675580 DIČ CZ24675580.
 •  kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,
 • spoločnosť Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9
  975 99  Banská Bystrica
 • spoločnosť Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava, Slovenská Republika IČO: 35834498 IČ DPH: SK2021648739 DIČ: 2021648739  Registrácia: Obchodný register OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 26367/B 
 • spoločnosť SuperFaktura, s.r.o. zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 81403/B, IČO 46655034, DIČ 2023513470 so sídlom Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava,
 • spoločnosť Bratislavská učtáreň, s. r. o. Jókaiho 30 , Bratislava  821 06, Slovenská Republika, ICO 51 734 761 , DIČ 2120842746; IČ DPH SK2120842746
 • Spoločnosť Casablanca INT Vinohradská 184, 130 00 Prague 3, IČ: 09070931, DIČ: CZ09070931(prevádzkovateľ dátového centra)
 • servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia
 • orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti Shopinn s.r.o..

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

b.    Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu

Spoločnosť Shopinn s.r.o. spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko a detail objednávky.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Shopinn s.r.o. je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o kúpu tovaru, ktorý nie je v ponuke e-shopu. Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

c.    Nezáväzná objednávka tovaru

Spoločnosť Shopinn s.r.o. spracúva na účely nezáväznej objednávky tovaru nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje o nezáväznej objednávke.
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Shopinn s.r.o. je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho zákazníka o nezáväznú objednávku tovaru.
 
Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • spoločnosť Bohemiasoft s.r.o., so sídlom Rudolfovská tr. 247/85, 37001 České Budějovice, Česká republika, identifikačné číslo: 28090403, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 16675 
 • spoločnosť The Rocket Science Group (pre účely zasielania newsletterov cez službu Mailchimp.com,
 • spoločnosť UNIHOST, s.r.o. pplk. Sochora 694/24 17000 Praha 7 Česká republika IČ 24675580 DIČ CZ24675580.
 •  kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,
 • spoločnosť Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9
  975 99  Banská Bystrica
 • spoločnosť Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava, Slovenská Republika IČO: 35834498 IČ DPH: SK2021648739 DIČ: 2021648739  Registrácia: Obchodný register OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 26367/B 
 • spoločnosť SuperFaktura, s.r.o. zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 81403/B, IČO 46655034, DIČ 2023513470 so sídlom Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava,
 • spoločnosť Bratislavská učtáreň, s. r. o. Jókaiho 30 , Bratislava  821 06, Slovenská Republika, ICO 51 734 761 , DIČ 2120842746; IČ DPH SK2120842746
 • Spoločnosť Casablanca INT Vinohradská 184, 130 00 Prague 3, IČ: 09070931, DIČ: CZ09070931(prevádzkovateľ dátového centra) 
 • Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania žiadosti o nezáväznú objednávku do uzatvorenia zmluvy o kúpe tovaru alebo zrušenia nezáväznej objednávky tovaru.

d.    Služba strážny pes

Spoločnosť Shopinn s.r.o. spracúva na účely poskytnutia služby strážny pes nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: e-mailová adresa a sledovaný tovar.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Shopinn s.r.o. je nevyhnutné na poskytnutie služby strážny pes, t.j. informovanie potenciálneho zákazníka o dostupnosti ním určeného tovaru.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • spoločnosť Bohemiasoft s.r.o., so sídlom Rudolfovská tr. 247/85, 37001 České Budějovice, Česká republika, identifikačné číslo: 28090403, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 16675 
 • spoločnosť The Rocket Science Group (pre účely zasielania newsletterov cez službu Mailchimp.com,
 • spoločnosť UNIHOST, s.r.o. pplk. Sochora 694/24 17000 Praha 7 Česká republika IČ 24675580 DIČ CZ24675580.
 •  kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,
 • spoločnosť Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9
  975 99  Banská Bystrica
 • spoločnosť Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava, Slovenská Republika IČO: 35834498 IČ DPH: SK2021648739 DIČ: 2021648739  Registrácia: Obchodný register OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 26367/B 
 • spoločnosť SuperFaktura, s.r.o. zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 81403/B, IČO 46655034, DIČ 2023513470 so sídlom Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava,
 • spoločnosť Bratislavská učtáreň, s. r. o. Jókaiho 30 , Bratislava  821 06, Slovenská Republika, ICO 51 734 761 , DIČ 2120842746; IČ DPH SK2120842746
 • Spoločnosť Casablanca INT Vinohradská 184, 130 00 Prague 3, IČ: 09070931, DIČ: CZ09070931(prevádzkovateľ dátového centra) 
 • Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia využívania služby strážny pes zo strany potenciálneho zákazníka.

e.    Objednávka tovaru v mene zákazníka cez e-shop na pobočke.

Spoločnosť Shopinn s.r.o. spracúva na účely objednávky tovaru v mene zákazníka cez e-shop na pobočke jeho nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová, adresa a údaje o objednanom tovare.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Shopinn s.r.o. je nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • spoločnosť Bohemiasoft s.r.o., so sídlom Rudolfovská tr. 247/85, 37001 České Budějovice, Česká republika, identifikačné číslo: 28090403, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 16675 
 • spoločnosť The Rocket Science Group (pre účely zasielania newsletterov cez službu Mailchimp.com,
 • spoločnosť UNIHOST, s.r.o. pplk. Sochora 694/24 17000 Praha 7 Česká republika IČ 24675580 DIČ CZ24675580.
 • spoločnosť Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9
  975 99  Banská Bystrica
 • spoločnosť Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava, Slovenská Republika IČO: 35834498 IČ DPH: SK2021648739 DIČ: 2021648739  Registrácia: Obchodný register OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 26367/B 
 • spoločnosť SuperFaktura, s.r.o. zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 81403/B, IČO 46655034, DIČ 2023513470 so sídlom Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava,
 • spoločnosť Bratislavská učtáreň, s. r. o. Jókaiho 30 , Bratislava  821 06, Slovenská Republika, ICO 51 734 761 , DIČ 2120842746; IČ DPH SK2120842746
 • Spoločnosť Casablanca INT Vinohradská 184, 130 00 Prague 3, IČ: 09070931, DIČ: CZ09070931(prevádzkovateľ dátového centra) 
 • kuriérske a prepravné spoločnosti, ktoré zabezpečujú dodávku tovaru.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k prevzatiu tovaru zo strany zákazníka alebo predčasnému ukončeniu zmluvy o kúpe tovaru.

f.    Registrácia a prevádzka e-shopu

Spoločnosť Shopinn s.r.o. spracúvana účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Shopinn s.r.o. je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • spoločnosť Bohemiasoft s.r.o., so sídlom Rudolfovská tr. 247/85, 37001 České Budějovice, Česká republika, identifikačné číslo: 28090403, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 16675 
 • spoločnosť The Rocket Science Group (pre účely zasielania newsletterov cez službu Mailchimp.com,
 • spoločnosť UNIHOST, s.r.o. pplk. Sochora 694/24 17000 Praha 7 Česká republika IČ 24675580 DIČ CZ24675580.
 •  kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,
 • spoločnosť Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9
  975 99  Banská Bystrica
 • spoločnosť Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava, Slovenská Republika IČO: 35834498 IČ DPH: SK2021648739 DIČ: 2021648739  Registrácia: Obchodný register OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 26367/B 
 • spoločnosť SuperFaktura, s.r.o. zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 81403/B, IČO 46655034, DIČ 2023513470 so sídlom Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava,
 • spoločnosť Bratislavská učtáreň, s. r. o. Jókaiho 30 , Bratislava  821 06, Slovenská Republika, ICO 51 734 761 , DIČ 2120842746; IČ DPH SK2120842746
 • Spoločnosť Casablanca INT Vinohradská 184, 130 00 Prague 3, IČ: 09070931, DIČ: CZ09070931(prevádzkovateľ dátového centra) 
 • Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.
   
  g.    Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom

Spoločnosť Shopinn s.r.o. spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok, ak je zákazník členom Shopinn klubu číslo klub karty, a v prípade telefonickej podpory aj nahrávky hovorov z call centra.
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a v súvislosti s nahrávkou telefonického hovoru článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Shopinn s.r.o. je nevyhnutné na poskytnutie podpory, pričom v prípade zvukovej nahrávky je súhlas a tým aj spracúvanie osobných údajov prostredníctvom zvukovej nahrávky dobrovoľné.
 
Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • spoločnosť Bohemiasoft s.r.o., so sídlom Rudolfovská tr. 247/85, 37001 České Budějovice, Česká republika, identifikačné číslo: 28090403, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 16675 
 • spoločnosť The Rocket Science Group (pre účely zasielania newsletterov cez službu Mailchimp.com,
 • spoločnosť UNIHOST, s.r.o. pplk. Sochora 694/24 17000 Praha 7 Česká republika IČ 24675580 DIČ CZ24675580.
 •  kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,
 • spoločnosť Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9
  975 99  Banská Bystrica
 • spoločnosť Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava, Slovenská Republika IČO: 35834498 IČ DPH: SK2021648739 DIČ: 2021648739  Registrácia: Obchodný register OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 26367/B 
 • spoločnosť SuperFaktura, s.r.o. zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 81403/B, IČO 46655034, DIČ 2023513470 so sídlom Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava,
 • spoločnosť Bratislavská učtáreň, s. r. o. Jókaiho 30 , Bratislava  821 06, Slovenská Republika, ICO 51 734 761 , DIČ 2120842746; IČ DPH SK2120842746
 • Spoločnosť Casablanca INT Vinohradská 184, 130 00 Prague 3, IČ: 09070931, DIČ: CZ09070931(prevádzkovateľ dátového centra) 
 • Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

  h.    Členstvo v Shopinn klube
   
  Spoločnosť Shopinn s.r.o. spracúva na účely členstva v Shopinn klube nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, číslo klub karty a história objednávok člena.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Shopinn s.r.o. je nevyhnutné na plnenie zmluvy o členstve v Shopinn klube.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • spoločnosť Bohemiasoft s.r.o., so sídlom Rudolfovská tr. 247/85, 37001 České Budějovice, Česká republika, identifikačné číslo: 28090403, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Českých Budějoviciach, oddiel C, vložka 16675 
 • spoločnosť The Rocket Science Group (pre účely zasielania newsletterov cez službu Mailchimp.com,
 • spoločnosť UNIHOST, s.r.o. pplk. Sochora 694/24 17000 Praha 7 Česká republika IČ 24675580 DIČ CZ24675580.
 •  kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,
 • spoločnosť Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9
  975 99  Banská Bystrica
 • spoločnosť Direct Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7, 821 04 Bratislava, Slovenská Republika IČO: 35834498 IČ DPH: SK2021648739 DIČ: 2021648739  Registrácia: Obchodný register OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 26367/B 
 • spoločnosť SuperFaktura, s.r.o. zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 81403/B, IČO 46655034, DIČ 2023513470 so sídlom Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava,
 • spoločnosť Bratislavská učtáreň, s. r. o. Jókaiho 30 , Bratislava  821 06, Slovenská Republika, ICO 51 734 761 , DIČ 2120842746; IČ DPH SK2120842746
 • Spoločnosť Casablanca INT Vinohradská 184, 130 00 Prague 3, IČ: 09070931, DIČ: CZ09070931(prevádzkovateľ dátového centra) 
 • Osobné údaje sú spracúvané počas trvania členstva v Shopinn klube a počas plynutia premlčacej lehoty na zakúpený tovar.

i.    Riešenie sťažností zákazníkov

Spoločnosť Shopinn s.r.o. spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Shopinn s.r.o. je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

j.    Overenie nároku na zľavu študentov alebo zamestnancov

V prípade, ak si zákazník pri kúpe tovaru na predajni spoločnosti Shopinn s.r.o. chce uplatniť študentskú zľavu alebo zľavu zamestnanca spoločnosti, je povinný predložiť príslušnému pracovníkovi na nahliadnutie ISIC kartu, resp. preukaz zamestnanca.

Účelom takéhoto spracúvania osobných údajov je overenie existencie nároku zákazníka na zľavu a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov k nahliadnutiu je nevyhnutné na poskytnutie zľavy zo strany spoločnosti Shopinn s.r.o. na základe žiadosti zákazníka.

Tieto údaje spoločnosť Shopinn s.r.o. ďalej žiadnym spôsobom nespracúva.

k.    Súťaže na Facebooku a Instagrame

Spoločnosť Shopinn s.r.o. spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Shopinn s.r.o. je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.

Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

l.    Poskytovanie podpory cez Facebook

V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook, spoločnosť Shopinn s.r.o. bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou Shopinn s.r.o. je nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.

Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkov.

m.    Uplatňovanie nárokov spoločnosti Shopinn s.r.o.

Spoločnosť Shopinn s.r.o. spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti Shopinn s.r.o. nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou Shopinn s.r.o., údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti Shopinn s.r.o., údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti Shopinn s.r.o..

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Shopinn s.r.o. je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti Shopinn s.r.o. Oprávneným záujmom spoločnosti Shopinn s.r.o. je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti Shopinn s.r.o.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti Shopinn s.r.o. uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

n.    Plnenie zákonných povinností spoločnosti Shopinn s.r.o.

Spoločnosť Shopinn s.r.o. spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až m) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti Shopinn s.r.o.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Shopinn s.r.o. je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou Shopinn s.r.o.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

3.    Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti Shopinn s.r.o.:

a)    písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
b)    elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
c)    telefonicky na vyššie uvedenom čísle.
d)    elektronicky na stránkach www.shopinn.sk
e).   Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy. 

—-

V prípade naplnenia podmienok ustanovených zákonom máte v zmysle § 19 a nasl. ZOOU, reps. čl. 15 až 22 GDPR nasledovné práva: právo na informácie, prístup k osobným údajom, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania a prenosnosť osobných údajov. Zároveň máte právo namietať proti spracovaniu, ktoré je vykonávané na základe § 13 ods. 1 písm. f) ZOOU, resp čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

 

Právo na podanie sťažnosti dozornému orgánu

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov nie je realizované v súlade so zákonom, môžete sa so svojou sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.

Pokiaľ máte obvyklý pobyt alebo miesto výkonu práce v inom členskom štáte Európskej únie, než je Slovenská republika, môžete podať Vašu sťažnosť aj dozornému orgánu v tomto inom členskom štáte.

  

Vyššie uvedené zásady ochrany a spracovania osobných údajov platia od dňa 01. 01. 2022.

ZGNiN